Biopanda

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

Biopanda Reagents ผู้พัฒนาและผลิตชุดตรวจหาเชื้อ covid-19 ภายใต้มาตรฐานสากลในการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 ซึ่งให้ความไว ความจำเพาะ ความแม่นยำสูง โดยทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรอื่นๆ เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ของ Biopanda Reagents จึงมีประสิทธิภาพสูง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี โดยบริษัท เฟรช บอดี้ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดตรวจ COVID-19 Rapid Antigen Test ในประเทศไทย

COVID-19 Rapid Antigen Test เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพด้วยวิธีตรวจอย่างง่ายเพื่อตรวจหาแอนติเจน SARS-CoV-2 จากการกวาดเก็บ (swab) ตัวอย่างสารคัดหลั่งจาก โพรงจมูก จมูก หรือช่องคอของมนุษย์ เหมาะสำหรับใช้งานเองได้ง่ายเพียงทำตามขั้นตอนในคู่มือ