Fresh Body

บริษัท เฟรช บอดี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เครื่องหอมและสปา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์และครบตามความต้องการมากที่สุด ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจให้เข้าถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมภายใต้จรรยาบรรณที่ถูกต้อง

แบรนด์สินค้า